Report

Site name:
Site features:
Elevation, Single find, Building equipment
Settlement:
Oberwietingberg
Topographic unit:
Klein St. Paul
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Oberwietingberg 17, očitno pri gradnji dodatnega poslopja jugozahodno ob hiši, pobočje, ki se spušča proti jugozahodu.