Report

Site name:
Sv. Pavel
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, other household items, Building equipment, non-ceramic vessels, Tool, weapons, Costume and jewelry, Coins, Animal bones
Time span:
380 - 700
Settlement:
Vrtovin
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Večina najdb sodi v 5., predvsem pa v 6. st., nekaj jih kaže tudi na nadaljevanje PA poselitve še do sredine 7. st. V sklopu naselbine je bil najden tudi depo poznorimskega orodja. Najdbe so tudi še iz obdobja 8.-10 st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: plato nad dolino, Najdišče leži na platoju na južnem pobočju Čavna. Obdano je z obzidjem in s prečnim zidom razdeljeno na dva dela. Severni del zavzemajo terase, južni pa je zapolnjen z zidanimi stavbami.