Report

Site name:
Križišče Iskra (Sv. Martin)
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 900
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Sagadin Milan Kranj Varstvo spomenikov 22 Ljubljana 1979 319-322
Valič Andrej Mesta arheoloških najdb v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 115
Sagadin Milan Nekateri elementi socialne strukture prebivalstva z zgsrv grobišča ob tovarni Iskra v Kranju Kranjski zbornik 1985 Kranj 1985 95-97
Valič Andrej Osnovna izhodišča arheoloških proučevanj mesta Kranja (Carnium) Kranjski zbornik 1985 Kranj 1985 88-94
Sagadin Milan Kranj - križišče Iskra (nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja). Kranj - Iskra Crossroads (A Cemetery from the Migration Period and the Early Slavic Period) Katalogi in monografije 24 Ljubljana 1988
Korošec Paola Kranj - Križišče Iskra. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja. Zgodovinski časopis 44/1 Ljubljana 1990 150-154
Sagadin Milan Kranj - Križišče Iskra. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja. Odmev na oceno Zgodovinski časopis 44/2 Ljubljana 1990 323-324
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 194, 253, 373-374
Pleterski Andrej Sclavinia und Germania - Brezelfibeln und Töpfe Bamberger Schriften zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Bd. 1 (Festschrift für Walter Sage) Bonn 2003 364
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008
Krasnik Barbara Tkanje, ostanki tkanin in oblačila starih Slovanov. The Weawing, Textile Finds and Clothing of the Ancient Slavs Arheo 26 Ljubljana 2009 87
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 69