Report

Site name:
Site features:
settlement
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Štatenberk
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- verjetno naselje

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pečnik Jernej Vojvodina Kranjska v predzgodovinski dobi Ljubljana 1912 25
Knez Tone Štatenberk Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 230