Report

Site name:
Stari grad
Site features:
stray find
Settlement:
Zagrad pri Otočcu
Topographic unit:
Trška gora
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Slabe Marijan Otočec Varstvo spomenikov 24 Šentrupert 1982 204
Dular Janez, Križ Borut, Pavlin Primož, Svoljšak Drago, Tecco Hvala Sneža Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke. Vorgeschichtliche Höhensiedlungen im Krkatal Arheološki vestnik 51 Ljubljana 2000 119-122