Report

Site name:
Sv. Tomaž
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Settlement:
Britof
Topographic unit:
Predoslje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, Močno prekrižane roke okostja 2 bi govorile že za visoki srednji vek., ali pozno antiko. Pasna spona v grobu je časovno neznačilna. pozor - Register dediščine (EŠD 5554) govori o antičnih (tudi žganih) in poznoantičnih grobovih v okolici cerkve. Vsaj za okostne grobove se zdi Sagadinu bolj verjetna datacija v zsv..Opis lokacije in najdišča: ob cerkvi sv. Tomaža, Na južni strani cerkve so ob izkopu jarka za strelovod našli več lobanj. Ob nadzoru leta 1993 je bil odkrit še en grob, vkopan v ruševine starejše stavbe..Natančnost lokacije: natančna lokacija