Report

Site name:
Grad Rakičan
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Rakičan
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Med lončenino ni bilo odkrith ustij, na podlagi katerih bi jo lahko natančneje datirali. Jamičasta površina nekaterih odlomkov pa po beedah avtorja poročila o arheološki raziskavi (Kerman 2016) nakazuje začetek poselitve v prvih stoletjih zgodnjega srednjega veka..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Notranje dvorišče na gradu Rakičan, Odkritih je bilo nekaj jam nepravilnega ali ovalnega tlorisa, v katerih so bili odkriti odlomki prazgodovinske, rimskodobne in zgodnjesrednjeveške lončenine.