Report

Site name:
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Building equipment
Time span:
540 - 657
Settlement:
Podgorica pri Črnučah
Topographic unit:
Črnuče
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, naravoslovna, po stari objavi, ustja bi bila, če so neobvrtena S1, po obliki pa S2 ali S3. Potreben bi bil ogled originalov. Prisotnost valovnic pa vendarle bolj govori za 7. stoletje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: gozd; na trasi avtoceste Šentjakob-Blagovica, Zgodnejsrednjeveška zemljanka je bila odkrita v ravnini. V tlorisu je bila pravokotna z zaobljenimi vogali, vkopana do 40 cm v podlago (Novšak 2002, 91; isti 2003, 218). V polnilu je bila žganina izrazito prisotna na dnu, v višjih slojih pa lončenina in ožgano ostrorobo kamenje. Okras lončenine je ohranjen na redkih kosih, gre pa za enojno valovnico in glavničasto žlebljenje. Radiokarbonska datacija vzorca (ni jasno česa, op. J.R.) v najširšem razponu kaže na čas 540-657 (Novšak 2002, 92).