Report

Site name:
Karnburg - Krnski grad = sv. Peter
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
880 - 2020
Settlement:
Karnburg - Krnski grad
Topographic unit:
Maria Saal - Gospa Sveta
Topographic area:
Klagenfurt-Land - Celovec-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vaška cerkev Petra in Pavla,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), po stari objavi, Cerkev je arhitekturno ožje časovno nedoločljiva, lahko je predromanska ali tudi še romanska. C14 drobca oglja iz malte temelja, ki ima konec časovnega razpona okoli 780, daje terminus post quem, kajti pripada lahko tudi plasti, v katero je bil temelj vkopan. Kamen s pletenino je malo verjetno iz te cerkve, njena izgradnja, če v zgodnjem srednjem veku, je verjetnejša v času gradnje mogočne utrdbe okoli 880.