Report

Site name:
Spodmol v Stršnicah
Site features:
Single find, Ceramics
Time span:
350 - 600
Settlement:
Dobravlje
Topographic unit:
Sežana
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: Spodmol severno od stare poti Tomaj - Avber. Jama ni vpisana v kataster jam, zato je lokacija približna (določena po opisu),.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,.Drugačno najdišče ali najdba: keramika