Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, direction SW, Slope - burial ground, Elevation, cemetery
Settlement:
Dobravlje
Topographic unit:
Ajdovščina
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: vinograd v pobočju hriba, 20, 24/4,24/5, Ob rigolanju vinograda naj bi odkrili okostne grobove s pridatki, o katerih danes ni sledu (Osmuk 1979, 342). Lokacija danes varovanega območja grobišča "Dobravlje - Grobišče Vrčon Konc, EŠD 12156" je glede na lokacijo, ki jo s parcelnimi številkami podaja Nada Osmuk, napačna..Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, brez konteksta, Pri rigolanju so našli okostne grobove s pridatki. Najdbe niso poznane, datacija je neznana.