Report

Site name:
Na ulici
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 800
Settlement:
Mihovo
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
! NAPAKO iz AV 18 (Libera 2903, 440-441) popravlja že Petrujeva sama v ANSl (222), ko pove, da gre za najdbe iz Zidanega Gabra, ki so pomotoma pripisane Mihovu!!! (Grobišče "Na ulici" je zgodnerimsko, 1. stol. žgani gr.!)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Petru Sonja Nekaj zgodnjesrednjeveških najdb iz Gorjancev. Einige frühmittelalterliche Funde aus den Gorjanci Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 440-441