Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
not christian Cult object, Terrace edge / embankment, Cult place
Time span:
750 - 880
Settlement:
Legen
Topographic unit:
Šmartno pri Slovenjem Gradcu
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: pod jugozahodnim vogalom Sv. Jurija, Ravnica tik nad robom dolinske terase. V notranjosti cerkve sv. Jurija so izkopavanja odkrila več jam za kole, ki nakazujejo tretjino kroga s premerom pribl. 9 m (= 27 Druzovih/Karlovih/benediktinskih čevljev). Tri od njih so stratigrafsko pod zidom najstarejše cerkvene stavbe.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, gradnja je starejša od cerkve sv. Jurija, stara pa je najmanj toliko kot zgodnjesrednjeveški grobovi na Puščavi, seveda ne gre izključiti tudi možnosti, da je prazgodovinska