Report

Site name:
Gradec
Site features:
settlement
Settlement:
Prapretno
Topographic unit:
Planina pri Sevnici
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- objave glej pri Arkasu! Tu so samo tiste, ki obdelujejo posebnosti (povezave)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 26-27, 29-84
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 434-435
Ciglenečki Slavko Überlegungen zum Verständis des Siedlungswechsels im südlichsten Teil der Provinz Noricum mediterraneum Kärntner Museumsschriften 85. AD AMUSSIM. Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser Klagenfurt am Wörthersee 2017 150-152