Report

Site name:
Gmajna
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
630 - 888
Settlement:
Spodnja Gorica
Topographic unit:
Pragersko
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Naselbinske ostanke lahko na podlagi lončenine in C14 datacij časovno opredelimo med drugo tretjino 7. in konec 9. stoletja..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na zelo rahlo napetem delu polja južno od vasi Spodnja Gorica, med potokoma Reka in Rakitovec., 340/3, 340/30 k.o. Gorica, Na zelo rahlo napetem delu polja južno od vasi Spodnja Gorica, med potokoma Reka in Rakitovec. Ostanki lesenih stavb (večje in manjše jame ter jame za kole)