Report

Site name:
Svete Gore
Site features:
settlement, flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Zagaj
Topographic unit:
Bistrica ob Sotli
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- napis, relief

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Stegenšek A. Voditelj v bogoslovnih vedah 14 1911 210 ss
Cevc Emilijan Dvoje zgodnjesrednjeveških figuralnih upodobitev na slovenskih tleh. Zwei frühmittelalterliche Gestaltungen auf slowenischem Boden Arheološki vestnik 3 Ljubljana 1952 214-249
Stele France Vorromanisches aus Slowenien Festschrift für Rudolf Egger1 Klagenfurt 1952 367-382
Korošec Paola Svete Gore nad Bizeljskim Varstvo spomenikov 12, 1967 Ljubljana 1969 102-104
Korošec Paola Raziskave na Svetih Gorah na Bizeljskem. Recherches sur les Svete gore (Saintes montagnes) a Bizeljsko Arheološki vestnik 20 Ljubljana 1969 239-256
Korošec Josip Sv.Jurij in sv.Martin na Svetih gorah na Bizeljskem v predromanski dobi.St.Georges et St. Martin sur les Svete gore au-dessus de Bizeljsko a l'epoque preromane Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 195-212
Korošec Paola Še nekaj misli o zgodnjesrednjeveški figuralni plastiki v Sloveniji. Quelques reflexions additionnelles sur la sculpture figurative du haut moyen age en Slovenie Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 253-268
Korošec Paola, Škaler Stanko Svete Gore na Bizeljskem Varstvo spomenikov 13-14, 19688-69 Ljubljana 1970 175-176
Šribar Vinko K dataciji zgodnjesrednjeveške cerkvene arhitekture na Slovenskem. Zur Datierung der frühmittelalterlichen Kirchenarchitektur in Slowenien Arheološki vestnik 23 Ljubljana 1972 387
Korošec Paola, Korošec Josip ml. Svete Gore bei Bizeljsko in frühslawischer Zeit Balcanoslavica 2 Prilep, Beograd 1973 125-136
Korošec Paola, Korošec Josip ml. Svete Gore na Bizeljskem Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 165-167
Šašel Jaroslav Svete Gore Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 246-247
Korošec Paola Arheološke raziskave na Svetih gorah nad Sotlo. Recherches archeologiques a Svete gore en amont de Sotla Arheološki vestnik 25 (1974) Ljubljana 1976 483-517
Korošec Josip Dodatno poročilo o raziskavah zgodnjesrednjeveške gradbene dejavnosti na Svetih gorah nad Sotlo. Rapport additionnel sur les recherches de l'activite architecturale du haut moyen age a Svete gore en amont de la Sotla Arheološki vestnik 25 (1974) Ljubljana 1976 518-528
Korošec Paola Svete Gore nad Sotlo Varstvo spomenikov 21 Ljubljana 1977 295-297
Korošec Paola Svete gore nad Sotlo v času zatona antike. Svete gore above the river Sotla at the end of the Roman period Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 519-528
Stopar Ivan Karolinška arhitektura na Slovenskem Razprave Filozofske fakultete Ljubljana 1987 44
Ciglenečki Slavko Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami Podsreda 1992 67-71
Tuner Zora Relief na kapeli sv.Jurija na Svetih gorah Varstvo spomenikov 35, 1993 Ljubljana 1995 77-78
Pröttel M. Philipp Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhundert n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 Espelkamp 1996 204
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 138, 265-266, 342, 351, 390
Žvanut Katja Nekaj misli o pomenu uporabe spolij pri gradnji v srednjem veku Arheo 21 Ljubljana 2001 34
Draksler Ingrid O zgodnjesrednjeveških živalskih in antropomorfnih upodobitvah. (Immagini zoomorfe ed antropomorf nell'eta paleochristiana) Goriški letnik 30-31/2003-2004. Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana Nova Gorica 2005 341-355
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175
Ciglenečki Slavko Überlegungen zum Verständis des Siedlungswechsels im südlichsten Teil der Provinz Noricum mediterraneum Kärntner Museumsschriften 85. AD AMUSSIM. Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser Klagenfurt am Wörthersee 2017 150-152