Report

Site name:
Spodnje Škovce
Site features:
not christian Cult object, there is no elevation, Cult place, Ceramics, other household items, Costume and jewelry, other finds
Time span:
647 - 830
Settlement:
Dolsko
Topographic unit:
Dolsko
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: 40 m jugovzhodno od poljskega znamenja, zahodno od poti, Jugovzhodno ob vaškem znamenju na polju zahodno od vasi je nekdanja njivska površina , kjer so našli 4 jame, Severna je bil okostni dvojni grob, katerega os je bila usmerjena proti jugovzhodni jami. V njej so zakurili ogenj in vanj stlačili še povsem mehko, sveže narejeno pražnico, ki je na vročini v veliki meri razpadla, jamo so zatrpali s kamni, v polnilu pa so bili še odlomki posodja in železna puščična ost. Vzhodno in zahodno sta bili še dve jami. Zahodna je bila zapolnjena s kamni, odlomki lepa, zgodn???????????????????????????????????????????????????????????????????Š????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: lesena ploščica.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Grob lahko postavimo v čas med 770 in 830, s čimer se ujema tudi C14 datacija lesene ploščice v grobu (1234 +- 29 BP = IntCal20 sigma 3 667 - 892). Vsaj za vzhodno jamo je verjetno, da je starejša od groba.