Report

Site name:
Gradišče pri Starem trgu pri Ložu
Site features:
there is no elevation, fortification / tower
Time span:
1500 - 1850
Settlement:
Stari trg pri Ložu
Topographic unit:
Loška Dolina
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na ravnini za hišo št. 45, Na ledini Gradišče stoji 27,40 x 15,80 m velika stavba, ki je obdana z delno uničenim jarkom. Vidni so zidovi in obzidje. Petrujeva ideja, da gre za poznorimsko utrjeno vilo je povsem zgrešena. Kot srednjeveško utrdbo jo je prepoznal Walter Schmid 1916..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Zgodnjenovoveška graščina, ki je še vrisana v franciscejski kataster