Report

Site name:
Sv. Pavel
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
450 - 650
Settlement:
Vrtovin
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Med današnjo cervijo sv. Pavla in vzhodnim, prepadnim robom., Stavba ob sedanji cerkvi sv. Pavla se je od ostalih razlikovala po kakovostnejši zidavi zidov in malo drobnih najdbah (samo del steklene posode in železen žebelj). Usmerjena je bila v smeri vzhod - zahod in postavljena neposredno ob prepadni rob naselbine. Tla so bila prekrita s kakovostnim maltnim estrihom, ki ga je v vogalu severnega in vzhodnega zidu prebil vkop s tremi grobovi. Ali pripadajo grobovi zadnji fazi omenjene stavbe ali so bili skozi estrih vkopani takrat, ko je bila stavba že v ruševini, ni?????? Usmeritev, lega na izpostavljenem robu, kakovostna gradnja in pomanjkanje najdb so vse elementi, ki govorijo v prid tezi, da gre pri tej stavbi za zgodnjekrščansko cerkev. Potrjevali bi jo tudi grobovi, če sodijo v fazo življenja cerkve. Tudi če so vkopani naknadno, pa teze ne izključujejo, saj zgodnjesrednjeveški pokopi v ruševinah zgodnjekrščanskih cerkva niso izjema.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: Med današnjo cervijo sv. Pavla in vzhodnim, prepadnim robom je stala cerkev, ki se je od ostalih razlikovala po kakovostnejši zidavi zidov in malo drobnih najdbah (samo del steklene posode in železen žebelj). Usmerjena je bila v smeri vzhod - zahod in postavljena neposredno ob prepadni rob naselbine. Tla so bila prekrita s kakovostnim maltnim estrihom, ki ga je v vogalu severnega in vzhodnega zidu prebil vkop s tremi grobovi. Ali pripadajo grobovi zadnji fazi omenjene stavbe ali so bili skozi estrih vkopan.Kakovost podatkov in datiranje: ni 1 niti 3, kultni prostor, po stari objavi,