Report

Site name:
Sv. Marko
Site features:
Elevation, Single find, Building equipment
Time span:
800 - 850
Hamlet:
Markovec
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: Sv. Marko nad Koprom. Preveriti ponovno (20.10.2020)! Koordinate danes vidnih lidarskih anomalij ne ustrezajo zgornjim koordinatam (z dne 05.09.1989). Ni jasno za katero gomilo je šlo in če je ta še ohranjena. pridobiti načrt najdišča!, V gomili v sklopu kaštelirskega obzidja so leta 1953 izkopali odlomek "spomenika iz grobo izklesanega sivega apnenca." (Šribar 1956, 66). Vidni so del trotračnega stebla s trotračno zaprto prevezo in stilizirani lističi. Odlomek je datiran v 1. polovico 9. stoletja. (Sagadin 1977, 3)..Natančnost lokacije: najdišče ni locirano