Report

Site name:
Repnikovo gradišče
Site features:
fortification / tower, Ceramics
Time span:
600 - 900
Settlement:
Rep
Topographic unit:
Slovenska Bistrica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, ustje S2 in odlomek ostenja za valovnico in vodoravno črto..Opis lokacije in najdišča: Južno od vasi, na koncu ozkega grebena med dvema potočkoma, 102, k. o.Rep, Na grebenu med dvema potokoma ovalna (20 x 25 m) ravnica , ki ima na severni strani enojni, na drugih treh straneh pa dvojni obrambni jarek.