Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Begunje na Gorenjskem
Topographic unit:
Begunje na Gorenjskem
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knific Timotej Begunje na Gorenjskem Varstvo spomenikov 21 Ljubljana 1977 279-280
Knific Timotej Lonec iz Begunj na Gorenjskem. A pot find at Begunje in the Slovene region of Gorenjska Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 477-481
Sagadin Milan Arheološka podoba dežele Preteklost v zavetju Stola. Zbornik občine Žirovnica (Izdan ob 200-letnici rojstva dr. Franceta Prešerna) Žirovnica 2000 154
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 285
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 119