Report

Site name:
Sv. Ahac
Site features:
Elevation, treasure , Tool
Time span:
350 - 450
Settlement:
Jasen
Topographic unit:
Ilirska Bistrica
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: - 799 m visok hrib nad Il. Bistrico, PZG gradišče, Z območja PZG gradišča izvira depo (lemež , kopače, krampice) in (vsaj) še en lemež. Depo sodi v poznorimsko obdobje.