Report

Site name:
Bled - Partizanska cesta
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Costume and jewelry, Coins
Time span:
350 - 500
Settlement:
Bled
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Grobišče je bilo odkrito pri hiši št. 9 na Partizanski cesti., Izkopavanja na trasi današnje Partizanske ceste so odkrila del manjšega poznoantičnega grobišča. Odkritih je bilo 7 grobov (grobovi 1-7) z 8 pokopi. Večina grobnih jam je bila obložena s kamni. Pri enem morda sledovi zidane grobnice (apneno maltni estrih). Med pridatki so npr. sekira-tesača, bronasta zapestnica, uhan, prstan, ostanki lončene posode, obulus, idr. (Svoljšak, Čučnik 2010, nepag.)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb,