Report

Site name:
Kozmac pri Malovšah
Site features:
Elevation, Single find, Tool
Time span:
300 - 450
Settlement:
Gojače
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Drugačno najdišče ali najdba: Vparašanje če ne gre za naselbino! vsekakor pa so ob vznožju rimskodobne naselbinske najdbe- Gl .Kastelic 1952-53, 98), okvirno na istem mestu kot grob 1 z alamanskim uhanom..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: Locirano po Harejevi sondi 1 (1988-89, 4, Sl. 1/t.3) za raztreseno najdbo- železen glavnik. Raztresena najdba izhaja iz SV pobočja najdišča (Pleterski 1987)- natančnejša lega ni znana (več gl. v povzetku)., 886/1, k. o. Gojače, Na vzpetini Kozmac, poimenovane po nekdanji c. sv. Kozme in Damjana, ki je do 18 . stoletja stala na njenem vrhu (Harej 1988-89, 3), je prazgodovinsko gradišče, uničeno z modernim kamnolomom (Zavrtanik 1986, 258). Sondiranje leta 1986 (Harej 1988-89) je poleg prazgodovinske naselbinskih najdb, odkrilo tudi rimskodobne novce in železen glavnik (Harej 1988-89, 8, Tab.1;2), datiran v 4. in prvo polovico 5. stoletja (Bitenc 2001, 40; 109). O različnih rimskodobnih najdbah domače in uvožene lončenine in novca