Report

Site name:
Zgornji Duplek
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Zgornji Duplek
Topographic unit:
Duplek
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knific Timotej Dve staroslovanski grobišči z ozemlja loškega gospostva. Deux tombes des vieux Slaves sur le territoire de la seigneurie de Škofja Loka Loški razgledi 22 Škofja Loka 1975 16
Strmčnik Gulič Mira Zgornji Duplek Varstvo spomenikov 21 Ljubljana 1977 297
Tomazo-Ravnik Tatjana Staroslovansko grobišče v Zgornjem Dupleku, antropološko poročilo. Old Slavic cemetery at Zgornji Duplek Arheološki vestnik 30 Ljubljana 1979 489-497
Ciglenečki Slavko, Knific Timotej Staroslovansko grobišče v Zgornjem Dupleku. Old Slavic cemetery at Zgornji Duplek Arheološki vestnik 30 Ljubljana 1979 473-481
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 280
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 124-125
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Žorž Alja Comparison of »Slavic« pots with gender and age of the deceased Studia mythologica Slavica 10 Ljubljana 2007 9-21