Report

Site name:
Sv. Marija
Site features:
there is no elevation, Cult place
Time span:
370 - 450
Settlement:
Lesce
Topographic unit:
Radovljica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: Južno od današnje cerkve, Na območju južno od cerkve sv. Marije so bili najdeni osrtanki mozaika, sarkofagov in zidov, kar je interpretirano kot ostanki zgodnjekrščanske cerkve. Cerkev je bila očitno del naselbine, katere obseg pa ni znan..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,