Report

Site name:
Molida
Site features:
Single find, Coins
Time span:
425 - 455
Settlement:
Kred
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: V strmem pobočju Matajurja nad reko Nadižo je bil najden novec (zlatnik) cesarja Valentinijana III. Ob gradnji železnice naj bi tu naleteli na zidovje inlončenino (Osmuk 1985c, 297).,.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi, poznorimska.Drugačno najdišče ali najdba: novec