Report

Site name:
Gradišče
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
280 - 450
Settlement:
Velike Malence
Topographic unit:
Čatež ob Savi
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Prva faza je glede na analogije z drugimi rimskimi kasteli postavljena v konec 3., st., druga v čas tetrarhije. Konec ni jasen, sama sem ga postavila v sredino 5. st. lahko je tudo že prej..Opis lokacije in najdišča: Utrjena postojanka na vzpetini, ki je le nekoliko dvignjena nad okolico. Na S in Z delu so pobočja strma, na južnem zelo položna., Utrjena postojanka z obrambnim zidom, ki je bil zgrajen na okopu nekdanjega prazgodovinskega gradišča. Severna stranica je bila okrepljena samo z enim stolpom, na naravno jslabše zavarovani južni strani jih je bilo 14. Južna vrata so bila zavarovana z dvema stolpoma in v notranjosti še z manjšima stražarnicama. V notranjsoti je bila raziskana tudi stavba z apsido, ki je interpretirana kot cerkev. Zaradi nenavadne orientacije (apsida na zahodu) in tlorisa z debelimi zidovi, je bolj verjetno, da ne gre za c??????.Natančnost lokacije: natančna lokacija