Report

Site name:
Minoritska cerkev
Site features:
there is no elevation, Cult place, Ceramics
Time span:
1050 - 2020
Settlement:
Maribor
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na rečni terasi, ok. 40 m od brega Drave., 2001 k.o. Maribor-Grad, Zidana cerkev.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Gradnjo cerkve lahko na podlagi lončenine in stratigrafske situacije najstarejših stavbnih ostankov poznejšega samostanskega kompleksa datiramo v 11. stoletje.