Report

Site name:
Popava 2
Site features:
settlement, flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 800
Hamlet:
Popava
Settlement:
Lipovci
Topographic unit:
Beltinci
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- izkopavanja za AC Beltinci-Lendava

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveški žgani grobovi v vzhodnih Alpah. Früchmittelalterliche Brandgräber im Ostalpenraum. Schild von Steier Beiheft 4/2008 Graz 2008 33-38
Šavel Irena Staroslovansko grobišče Popava II pri Lipovcih Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 65-70
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 94, 100-101, 120-139
Šavel Irena, Knific Timotej Popava pri Lipovcih 2 Arheologija na avtocestah Slovenije 41 Ljubljana 2013
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68