Report

Site name:
sv. Marija Magdalena (na Homu)
Site features:
Elevation, treasure , weapons
Time span:
800 - 900
Settlement:
Matke
Topographic unit:
Prebold
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, karolinški stremeni kot v Sebenjskem zakladu in na Bašlju.Opis lokacije in najdišča: na vzhodnem pobočju pod cerkvijo sv. Magdalene, Stremeni, ki so ju pripisovali celjskemu Staremu gradu sta po arhivski analizi Dragana Božiča s Homa nad Preboldom. Hom ima zelo razgleden vrh s cerkvijo sv. Magdalene. Severno pobočje je zelo strmo. Najbolj položno je na jugozahodu. tam je pribl. 100 m dolga in 4 m široka terasa, ki se približno ujema z mejo med travnikom in gozdom po franciscejskem katastru..Natančnost lokacije: natančna lokacija