Report

Site name:
Tinje
Site features:
not christian Cult object, Elevation, Cult place
Time span:
350 - 1000
Settlement:
Loka pri Žusmu
Topographic unit:
Žusem
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: 17 m SV od hiše Loka pri Žusmu 26, Takoj vzhodno ob grobovih je bil z malto zidan objekt 4,4 x 1,2 m . Osnova je raven zid, na katerega se naslanja nekoliko bišje ležeči ločno ukrivljen zid, sredi sprednje ravne stene je bil velik raven kamen. večina najdb je bila tik pred ravnim zidom, ostanki živalskih kosti pa predvsem okoli osrednjega kamna, ki ga Ciglenečki interpretira kot žrtvenik..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, Lončenina poznoantična in zgodnjesrednjeveška. Potrebna je natančnejša analiza, ki bi izločila naplavljene kose s pobočja višje.