Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
920 - 980
Settlement:
Moste
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Med poznanim gradivom ni predmetov, ki se pojavljajo do 910 in ni predmetov, ki se pojavljajo od 980 dalje..Opis lokacije in najdišča: verkv Sv.Martina in njena okolica, 7/1, 7/9, k.o.Žirovnica, predvsem 8 in 9, Nekoč ravninski travnik med vasema Moste in Žirovnica, sedaj vse pozidano. Na okostja so naleteli tako na travniku okoli cerkve, kot na sosednjih parcelah, na prostoru ob cerkvenem travniku. Seveda pa so našli številna okostja tudi v cerkveni lopi in v zahodnem delu ladje.