Report

Site name:
Mali grad
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction N, plaine - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
930 - 990
Settlement:
Kamnik
Topographic unit:
Kamnik
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Tipokronološko je zlasti oprejemljiva 2. polovica 10. stoletja in prvo desetletje 11. stoletja (npr. grobovi 27, 10, 14-16). Pokopavanje je trajalo znotraj največ dveh pokolenj, v celoti malo verjetno več kot pol stoletja. Čas pokopavanja določa dvojica grobov 17 in 20 v neznanem stratigrafskem zaporedju. Grob 20 ima prstan PR0501_0001, ki je v uporabi prvenstveno v drugi polovici 10. st. Če je grob 20 starejši, spada k prvemu pokolenju,če je mlajši k drugemu. Na grobišču ni predmetov, ki so sicer v up.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na Malem gradu, severovzhodno od dvojne grajske kapele., Na območju poznejšega grajskega palacija je bilo dokumentirano skeletno grobišče s pokopi najmanj 32 pokojnikov (SE 1990/10). Dosedanje raziskave so pokazale, da gre za načrtno zasnovano grobišče. Osnovno smer in modularno zasnovo je Sagadin (2001) prepoznal na podlagi lege posameznih grobov oziroma lege skeletov. Večina odraslih oseb je pokopana v trikotnem jedru grobišča, pri čemer na delu grobišča prepoznamo dve vrsti. Otroci so bili pokopani v dveh skupinah na obrobju. Osrednji prostor grobišča omejuje