Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery
Settlement:
Pečine
Topographic unit:
Most na Soči
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: V vzhodnem delu novega hleva, Pečina 37, 188/3, k. o. Pečine, Pobočje, ki se spušča proti jugovzhodu, sicer pa na težko dostopni gorski planoti..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, 7 grobov brez pridatkov. Poznoantični ali zgodnjesrednjeveški..Natančnost lokacije: natančna lokacija