Report

Site name:
Jama v Sežanski gmajni
Site features:
cave, Single find, Ceramics
Time span:
350 - 600
Settlement:
Sežana
Topographic unit:
Sežana
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: V bližini Novega naselja v Sežani, V manjši vrtači v spodmolu je bila najdena poznoantična keramika.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi,.Drugačno najdišče ali najdba: keramika