Report

Site name:
Schwödiau
Site features:
there is no elevation, Single find, weapons
Time span:
900 - 1000
Settlement:
Judendorf
Topographic unit:
Wolfern
Topographic area:
Steyr-Land
Region:
Upper Austria
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: polje z imenom Schwödiau vzhodno od naselja, Naključna najdba v ravnini..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, meč s polkrožnim glavičem.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja