Report

Site name:
(naselje)
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
700 - 1000
Hamlet:
Camberk
Settlement:
Cerov Log
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: greben vzhodno ob kamnolomu, k. o. Gorenja Orehovica (Šentjernej), št. 3281/5, Južno od grobišča proti vrhu grebena so v sondi 5 odkrili ruševine hiše iz pozne bronaste dobe. Severozahodno od sledi prazgodovinske poselitve je bil najden zgodnjesrednjeveški vkop s posodo tipa S2. Nekaj odlomkov zgodnjesrednjeveške lončenine je bilo najdene tudi tik pod rušo v sondah 7 in 10 (Udovič 2016). Vprašanje je, ali omemba poznoantične lončenine ne pomeni prav tako sledov zgodnjesrednjeveške naselbine. Enako številne jame za stojke niso nujno samo prazgodovinske..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, omembe zgodnjesrednjeveške lončenine, verjetno pa vsaj na začetku sočasno grobišču