Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), Slope - burial ground, cemetery, Ceramics, other finds
Time span:
430 - 650
Hamlet:
Stara vas
Settlement:
Medoši
Topographic unit:
Izola
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: pisni vir, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Poznoantična datacija je zanesljiva. Zgornji del datacije je nedorečen..Opis lokacije in najdišča: njiva, 75/5, 76, k.o. Korte (po stari literaturi; danes (27/07/2020) k. o. Dvori nad Izolo, katsatrske številke ne držijo več. Omenjene se nahajajo v strnjeni gozdni površini., Korte - Arheološko najdišče Stara vas pri Medoših (EŠD 16278) šteje med potencialna zgodnjesrednjeveška/slovanska grobišča (Šribar 1956, 68). Leta 1958 so bili odkriti grobovi obloženi s peščenjakovimi ploščami, vendar brez pridatkov. Še pred tem so bili na isti njivi izkopani grobovi z lončki med nogami (vir ZBIVA, zbirna mapa najdišča,). Zaradi značilne grobne konstrukcije so bili grobovi na podlagi primerjav v Istri, vzporejani s tamkajšnjimi pokopi ob cerkvah, ki so po B. Marušiču datirani v čas 2. po.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja