Report

Site name:
Anhovsko polje
Site features:
story, narrative
Time span:
1 - 1
Settlement:
Ahovo
Topographic unit:
Kanal
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Ob stari poti iz Anhovega proti Gorenjemu polju je na naravni sklali, ki so jo na vrhu poravnali, stalo znamenje. V niši je bil lesen kip sv. Kurina, ob robu pa polička, kamor so odlagali darove.. Ob znamenju je rasel stoletni dob. Oboje je bilo v 1. svet. vojni uničeno. Leta 1920 so ob gradnji tovarne uničili še kamen, pod njim pa so menda našli predmete, za katere nihče več ne ve, kakšni so bili in kaj se je z njimi zgodilo.