Report

Site name:
Sv. Peter
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
1000 - 2021
Settlement:
Bistrica ob Sotli
Topographic unit:
Bistrica ob Sotli
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Po Höflerju cerkev sv. Petra v Bistrici ob Sotli opredeljena kot lastniška cerkev iz časa Heme Breško-Seliške z dvorom, ki naj bi ga pozneje nadomestil grad Kunšperk (Höfler 2016, 362). Po Stoparjevem mnenju je njene začetke iskati že v 9. stoletju (Stopar 2016, 23). Sondiranja v notranjosti so odkrila časovno neopredeljene grobove ter morda ostanke pravokotnega prezbiterija. Dve starejši gradbeni fazi od današnje cerkve sta zanesljivi (Kastelic 1974, 164)..Opis lokacije in najdišča: prezbiterij župne cerkve Sv. Petra,