Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction S., Slope - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Tool
Time span:
700 - 800
Settlement:
Trabenig - Trabenče
Topographic unit:
Techelsberg - Dholica
Topographic area:
Klagenfurt-Land - Celovec-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Novogradnja leta 1952 južno od hiše št. 4, 390/392, KG Trabenig Ebenfeld, Nekoč travnik ki se spušča proti jugu na južnem robu vasi.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, nož v grobu, odlomek lončenine s pasom valovnic , v polnilu groba