Report

Site name:
Site features:
Single find, Ceramics, Tool, weapons
Settlement:
Ježce
Topographic unit:
Šmartno pri Litiji
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: najbližje naselje.Opis lokacije in najdišča: vinograd Martina Kepe, V vinogradu Martina Kepe so 1924 pri rigolanju izkopali več predmetov: lonček, dva noža in ostrogo iz srednjega veka (NM Lj, Dnevnik akcesij 8/1936 (25. 2.), glej akt 116/36).Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,