Report

Site name:
Hribarjev peskokop
Site features:
cemetery
Settlement:
Ravno brdo
Topographic unit:
Prežganje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: blizu hiše J. Galeta (po domače Hribarja),.Natančnost lokacije: najbližje naselje.Kakovost podatkov in datiranje: , Trenutno časovno natančneje neopredeljivo.