Report

Site name:
Site features:
Single find, Costume and jewelry
Settlement:
Kaplja vas
Topographic unit:
Tržišče
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Iz okolice Kaplje vasi je več poročil o rimskih grobovih. Da je nekje tudi poznoantično grobišče, kažejo najdbe dveh uhanov s poliedrom in prstana, ki so v zasebni lasti..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta,.Natančnost lokacije: najbližje naselje