Report

Site name:
Žabji kraj
Site features:
stray find
Time span:
900 - 1100
Hamlet:
Solkan
Settlement:
Nova Gorica
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Zavrtanik Jernej Za Langobardi tudi Slovani 1001 solkanski časopis, leto 19. št. 73 Solkan 2012 4
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 439-440