Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1965_p0002
Number:
1
Grave depth from:
0.12 m
Grave depth to:
0.12 m
Declination from north:
167 °
Grave features:
human, burial (not mound), cross, pilgrim badge
Body ID:
1965_p0002
Min age:
Max age:
100
Body features:
left arm partially bent, right arm partially bent, in situ, visible grave goods, female
Grave description:
Grob 1965_p0002 (kv. G04) Grobna jama. Okostje je bilo v globini 0,12 m. Azimut 167°. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Ženska, senilis (Pogačnik). Po risbi sta bili roki zapognjeni na medenico. Kosti niso ohranjene. Pridatki. Na desnem kolku svetinjica (1) in križ (2). (1) Odlomek svetinjice iz bele kovine. Ovalna svetinjica, vlita iz bele kovine. A Marija s plaščem. R Sveta vrata. Prvotno ušesce je odlomljeno, svetinjica je drugotno preluknjana. Mere: š. 33 mm, v. 40,5 mm, deb. 1,8 mm, t. 11,5 g. Inv. št. GM KFC 2034a. (2) Križ je najverjetneje eden od dveh, ki sta bila inventarizirana h grobu 1969_p0003 (glej tam). Opomba. Okostje so delno poškodovali kasnejši pokopi. Stratigrafski odnos do groba 1965_p0010 ni jasen. Komentar. V desetletjih med izkopavanji in vpisom v inventarno knjigo ter ob mnogih selitvah predmetov se zdi, da je prišlo do drugotnega sestava predmetov iz grobov 1965_p0002, 1965_p0003, 1965_p0004, 1965_p0005 in 1969_p0003. Naš katalog upošteva terenske opise predmetov po grobovih in predlaga morebiten prvotni sestav. V bližini groba je bila najdena “svetinjica - obesek” (3). (3) Prečno preluknjan bronast trn (spone?) z deteljičasto glavo. Mere: š. 6 mm, v. 13,5 mm, deb. 2,5 mm, t. 0,4 g. Inv. št. GM KFC 2034c. Komentar. Predmet je bil inventariziran pod ta grob in ustreza opisu nenavadnega obeska, lahko pa bi šlo tudi za “bronast obesek” v grobu 1965_p0003.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja (ur) Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 Ljubljana 2016 45