Report

Site name:
Sv. Marija
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
370 - 450
Settlement:
Lesce
Topographic unit:
Radovljica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: Južno od današnje cerkve, Južno od cerkve sv. Marije so bili najdeni zidovi, deli mozaika in sarkofag. Najdbe so opredeljene kot ostanki zgodnjekrščanske cerkve, ki je bila del večje naselbine. Ob izkopu jarka so bili slučajno najdeni še deli poznoantičnega lonca..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, privzeto po objavi, po stari objavi,