Report

Site name:
Kirchenwirt
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Barrows, 10-60 graves, direction NE, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, non-ceramic vessels
Time span:
700 - 900
Settlement:
Zederhaus
Topographic unit:
Zederhaus
Topographic area:
Tamsweg
Region:
Salzburg
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: izkop za novogradnjo na severni strani hiše št. 79 v Zederhausu, n.v. 1215 m., Grobišče je bilo na naravni gomili nasproti cerkve Janeza Krstnika. Med njima je glavna cesta, cerkev JZ, grobišče SV. Grobovi so bili na SV pobočju gomile, za njo je bila do glavnega gorskega pobočja močvirna dolinica, ki je danes zasuta. Tudi gomile skoraj ni več, na njej stojita spomenik in gostilna Kirchenwirt (št. 79), pri katere prezidavah in dozidavah so večkrat naleteli na grobove. Tudi po letu 1961..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Pri glavi enega od okostij sta bila sesukana železna držaja vedrice. Salzburški deželni arheolog Hell ju je opredelil kot ovratnico.